De pagina die naar deze pagina linkt bevat (een bewerking van) cursusmateriaal dat werd ontwikkeld voor het afstandsonderwijs van de Vlaamse overheid dat in 2007 werd afgebouwd.
Dit cursusmateriaal staat ter beschikking onder de Creative Commons-licentie ‘Naamsvermelding – Niet-Commercieel – Gelijk Delen 2.0’. Deze licentievorm maakt gratis gebruik in een onderwijscontext (non-profit) mogelijk.

Deze licentie bepaalt de voorwaarden voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Volgens de licentie mag het lesmateriaal alleen gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden en mits er verwezen wordt naar de Vlaamse overheid. Het materiaal mag door gebruikers vrij worden aangepast indien de nieuwe lesmaterialen die zo ontstaan opnieuw onder dezelfde voorwaarden ter beschikking worden gesteld. De Vlaamse overheid blijft eigenaar van het materiaal.

Bovenstaande samenvatting van de licentie is enkel ter informatie. Ze beperkt op geen enkele wijze de voorwaarden die in de volledige licentietekst beschreven worden. Zie hiervoor http://creativecommons.org. Elk verkeerd gebruik van het cursusmateriaal in en buiten Vlaanderen kan aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging.